Kā pieteikties reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Ja jau esi vai vēl tikai plāno kļūt par komersantu, tad Tev jāzina, ka, uzsākot ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo darījumu veikšanu, nodokļu maksātāji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) PVN maksātāju reģistrā.

Nodokļu maksātāju pienākums ir reģistrēties

Nodokļu maksātāju pienākums ir reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā līdz tam taksācijas perioda sekojošā mēneša 15. datumam, kad veikto ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 50 000 eiro.

 

Komersanti (individuālie komersanti, pilnsabiedrības, komandītsabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības) reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā var pieteikties divos atšķirīgos veidos atkarībā no tā, vai

1) komersants, kuru iecerēts reģistrēt PVN maksātāju reģistrā, jau iepriekš ir ierakstīts komercreģistrā vai 2) nav.

Citas personas pieteikumu var iesniegt tikai VID pēc tam, kad jau ir reģistrētas.

Pamācības otrais solis:

1. Pieteikšanās vienlaicīgi ar pieteikumu komersanta ierakstīšanai komercreģistrā:

 

Sagatavo iesniegumu par personas reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā. Minētajā iesniegumā aizpilda tikai B un C daļu. Iesniegumā norāda, kādā veidā vēlas saņemt VID lēmumu:

  1. lēmumu ievieto VID mājas lapā internetā;
  2. lēmumu personai nosūta pa pastu.

Persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības (kurai ir paredzētas pārstāvības tiesības pēc komersanta ierakstīšanas komercreģistrā), paraksta iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno arī pilnvara, ko ar drošu elektronisko parakstu parakstījis pilnvaras izdevējs. Paraksttiesīgā persona ir atbildīga par tās sniegto ziņu patiesumu.

 

Ja jauna komersanta reģistrāciju piesaka, izmantojot e-pakalpojumu „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” portālā www.latvija.lv, iesniegumu e-pakalpojuma izpildes gaitā pievieno pieteikumam ierakstīšanai komercreģistrā līdz ar citiem reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem. Pieteikums par personas reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā kopā ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā tiek nosūtīts Uzņēmumu reģistram.

Pamācības trešais solis:

2. Pieteikšanās komercreģistrā jau iepriekš reģistrētai personai:

 

Aizpilda iesniegumu par personas reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā. Minētajā iesniegumā aizpilda A, B un C daļu. Iesniegumā norāda, kādā veidā persona vēlas saņemt Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu:

  1. lēmumu ievieto VID mājas lapā internetā;
  2. lēmumu personai nosūta pa pastu.

Persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības, vai pilnvarotā persona paraksta iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno arī pilnvara, ko ar drošu elektronisko parakstu parakstījis pilnvaras izdevējs. Paraksttiesīgā persona ir atbildīga par tās sniegto ziņu patiesumu.

 

Iesniegumu nosūtīta uz VID oficiālo e-pasta adresi [email protected].

Pamācības ceturtais solis:

Piezīmes

  • Materiālā aprakstītais neattiecas uz PVN grupas un fiskālā pārstāvja reģistrāciju.
  • Par to, kas likumā noteikts, uzsākot apliekamo darījumu veikšanu, Jūs varat lasīt šeit.
  • Personai, kura saņēmusi lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ir tiesības precizēt iesniegumu reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā un to atkārtoti iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (nevis Uzņēmumu reģistrā).
  • Neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt uz Valsts ieņēmumu dienesta informatīvo tālruni 1898 vai atrast papildinformāciju Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā www.vid.gov.lv.

 

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks