Kā pārbaudīt citas personas deklarēto dzīvesvietu?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Gadās situācijas, kad saņemot kādu preci vai pakalpojumu, piemēram, kādas atlaides noteiktā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, vai slēdzot līgumus, iestāde vai uzņēmums mēdz pieprasīt iedzīvotājam izziņu par deklarētās dzīvesvietas adresi. Tomēr valstī ir izveidots risinājums kā jebkurš – iedzīvotājs, iestāde vai uzņēmums pats var bez maksas, elektroniski, uzreiz tiešsaistē, pārliecināties par iedzīvotāja norādītās adreses pareizību.

Pamācības otrais solis:

DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS PĀRBAUDE

Bezmaksas e-pakalpojums „Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē” - ierakstot personas kodu un iedzīvotāja norādīto deklarētās dzīvesvietas adresi, e-pakalpojums dod iespēju veikt bezmaksas pārbaudi - vai iedzīvotāja sniegtā informācija par tā dzīvesvietu sakrīt ar Iedzīvotāju reģistrā ierakstīto personas deklarētās dzīvesvietas adresi.

Šādā veidā jebkurš uzreiz tiešsaistē var pārbaudīt vai persona savu dzīvesvietas adresi ir norādījusi korekti.

 

Bezmaksas pakalpojums "Personas dzīvesvietas pašvaldības kārtējā gada sākumā noskaidrošana" - nodrošina iespēju, ierakstot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, noskaidrot pašvaldību, kurā kārtējā gada sākumā bija norādītās personas dzīvesvieta, šādā dalījumā: Rīga, Liepāja, Ventspils, neviena no šīm trim pašvaldībām.

Pamācības trešais solis:

IZZIŅA PAR DEKLARĒTO DZĪVESVIETU

Ja kādā uzņēmumā vai iestādē Jums tiek prasīts iesniegt vai uzrādīt izziņu par deklarētās dzīvesvietas adresi, tad informējiet un aiciniet arī viņus izmantot šo elektronisko iespēju!

 

Savukārt, ja Jūs pats līdz šim esat pieprasījis šāda veida izziņas no saviem klientiem, padomājiet par pakalpojuma uzlabošanu, palīdzot klientiem saņemt pakalpojumus ērtāk un varbūt tieši šī ērtība klientam liks izvēlēties tiešu Jūsu pakalpojumus!

Vienlaikus šāds risinājums Jums ļaus saglabāt nepieciešamo darījuma drošības līmeni - Jūs uzreiz tiešsaistē iegūsiet aktuālu informāciju no Iedzīvotāju reģistra.

Komentāri

Lietotāja Mārīte attēls
paldies :)

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks