Kā iegūt informāciju par konkrētā vietā notikušiem noziegumiem un negadījumiem?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Drošība ir svarīga mūsu labsajūtas, prieka un miera radīšanā. Drošību mēs nereti uztveram kā pašsaprotamu un apzināti par to nedomājam, kamēr paši nesaskaramies ar kādu nepatīkamu atgadījumu. Izmantojot Iekšlietu ministrijas piedāvātos e-pakalpojumus, Tev ir iespēja iegūt informāciju par to, kas notiek konkrētajā teritorijā, kurā uzturies vai plāno uzturēties, novērtēt situāciju, sagatavoties apdraudējuma un risku novēršanas iespējai, tādējādi izvēloties pēc iespējas drošāku vidi savai un savas ģimenes dzīves vietai, darbam, atpūtai.

Pamācības otrais solis:

Informācija par konkrētajā vietā notikušajiem noziegumiem un negadījumiem

tiek uzkrāta Iekšlietu ministrijas Vienotajā notikumu reģistrā un iedzīvotāji ar šo informāciju var iepazīties elektroniski portālā www.latvija.lv.

 

* Ar notikumiem saprotams jebkurš notikums, kurš apdraud personu vai sabiedrības drošību (piemēram, masu nekārtības, laupīšana, zādzības, ar narkotikām saistīti pārkāpumi, akcīzes preču nelikumīga aprite, ceļu satiksmes negadījumi, negadījumi uz ūdens, kūlas un meža ugunsgrēki, bezvēsts pazudušās personas u.c.) un uz kuru Valsts policijai, Drošības policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir jāreaģē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pamācības trešais solis:

E-pakalpojumos pieejamai informācijai ir informatīvs raksturs.

Vienotajā notikumu reģistrā informācijas ievadē iesaistīto iestāžu (Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un nākotnē Valsts robežsardzes) dienesta interesēs atsevišķu notikumu informācija var tikt atspoguļota aptuveni vai neatspoguļota vispār.

Pamācības ceturtais solis:

E-pakalpojumu ietvaros saņemto informāciju iespējams izmantot

  • izvēloties piemērotāko un drošāko vietu mājas būvēšanai, dzīvokļa iegādei vai īrei, ņemot vērā arī infrastruktūras pieejamību un kopumā drošāku vidi bērniem;
  • lēmuma pieņemšanā par papildus drošību Tavam auto, dzīvoklim, dzīvojamai mājai: auto un / vai dzīvokļa signalizācijas nepieciešamība; auto novietošanas iespēja garāžā vai apsargājamā stāvvietā, lai novērstu zādzību iespējamību no auto; kodētās sistēmas uzstādīšana ārdurvīm pie ieejas mājas kāpņu telpā;
  • izvēloties drošāku ceļu savam braucienam;
  • izšķiroties par iespēju apdrošināt savu kustāmo un nekustāmo mantu;
  • apdrošināšanas kompānijām un apsardzes firmām sagatavot specializētus un uz mērķa grupām orientētus savu pakalpojumu piedāvājumus;
  • sadarbībai ar iedzīvotājiem pretlikumīgi atsavinātu mantu, bezvēsts pazudušu, meklēšanā esošu personu meklēšanā, notikumu aculiecinieku apzināšanā;
  • medijiem, sagatavojot preses relīzes un informatīvos materiālus par notikumiem Latvijas teritorijā;
  • valsts un pašvaldības iestādēm, piemēram, lemjot par infrastruktūras uzlabošanas iespējām – ceļu remonts, papildus apgaismojuma uzstādīšana.

Pamācības piektais solis:

JA ESI KĀDA NOTIKUMA ACULIECINIEKS

Ja, pārskatot e-pakalpojumā iekļauto informāciju, konstatē, ka esi kāda notikuma aculiecinieks, esi aicināts informēt par to Valsts policiju, zvanot uz telefona numuru 110 un papildus nosaucot notikuma ID vai, ja konkrētā notikuma datos ir norādīta arī notikumu izskatošā iestāde vai struktūrvienība, tad sazinoties tieši ar to.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks