Kā ziņot VID par apgādājamām personām?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis skar plašu mūsu sabiedrības daļu, jo to maksā ikviens, kas oficiāli strādā algotu darbu. To, cik lielu algu saņemsiet “uz rokas”, ietekmē vairāki noteikumi, piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, noteiktais ar nodokli neapliekamais minimums, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, tas, vai darba devējam esat iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, kā arī uz Jūsu vārda reģistrēto apgādājamo skaits (par apgādājamo personu ir iespējams saņemt nodokļu atlaides).

 

Personas, par kuru uzturēšanu pienākas nodokļu atvieglojumi

ir nepilngadīgi bērni, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas, nestrādājošs laulātais, nestrādājoši vecāki un vecvecāki… Vairāk par to, par kuru personu uzturēšanu nodokļu maksātājam pienākas nodokļu atvieglojumi, skaties likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13. pantā.

Pamācības otrais solis:

Paziņot par apgādībā esošām personām

Valsts ieņēmumu dienestam (VID), paziņot par apgādībā esošajām personām vai noņemt no apgādības, var 4 veidos:

  1. izmantojot Elektronisko algas nodokļu grāmatiņu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (palīgmateriāls pieejams šeit);
  2. elektroniski aizpildot veidlapu (Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumu Nr.304 Pielikums) un nosūtot Klientu apkalpošanas centram, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
  3. elektroniski aizpildot veidlapu (Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumu Nr.304 Pielikums) – paziņojumu par apgādībā esošajām personām, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz VID oficiālo e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
  4. vai arī klātienē tuvākajā VID Klientu apkalpošanas centrā.

 

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tiks veikts attiecīgs ieraksts elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Pamācības trešais solis:

Nodokļa maksātājs iegūst tiesības uz nodokļa atvieglojumiem

Tiesības uz nodokļu atvieglojumu ir no brīža, kad persona ir veikusi ierakstu savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Pamācības ceturtais solis:

Nodokļu atvieglojumus iespējams saņemt arī par pagājušu periodu

Piemēram, Jums kādā periodā bija apgādājamais, taču nebijāt par to informējuši VID / darba devēju.

Nodokļu atvieglojumus par pagājušu periodu iespējams saņemt triju gadu laikā no likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktā maksāšanas termiņa, t.i., Gada ienākumu deklarāciju vai tās precizējumu par 2011. gadu VID var iesniegt līdz 2015. gada 16. jūnijam, attiecīgi par 2012. gadu – līdz 2016. gada 16. jūnijam un par 2013. gadu – līdz 2017. gada 16. jūnijam. Tādā gadījumā, ziņas par periodu, kurā Jums pienācās nodokļu atlaides, bet tās netika pieprasītas, ir jānorāda Gada ienākumu deklarācijā par attiecīgo gadu. Šī nodokļos pārmaksātā summa tiks atmaksāta saskaņā ar Gada ienākumu deklarāciju.

 

Pamācības piektais solis:

Lai noņemtu no uzskaites

Gadījumā, ja vairs nevar piemērot atvieglojumus par apgādībā esošu personu, nodokļa maksātājam 10 dienu laikā par to jāpaziņo VID, izmatojot veidus, kuri bija minēti iepriekš, norādot apgādības beigu datumu.

Komentāri

Lietotāja Andrejs attēls
Paldies par informāciju. īsi un precīzi, bez lieka ūdens. Man tieši laikā. Kaut gan sastapos ar neparedzētu šķērsli pievienojot apgādībā meitu, bet uzzināju citu interesantu detaļu, kuras dēļ būs jāapmeklā VID klātienē. Un paldies par tiešajiem linkiem, tas ietaupīja laiku.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks