Kur aizliegt vai atļaut izmantot savu ķermeni un orgānus pēc nāves?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Vai vēlies būt noderīgs arī pēc savas nāves? Šis jautājums Tev visdrīzāk izraisa plašu emociju un izjūtu gammu, kas, galvenokārt, saistās ar nesaprašanas un neomulības sajūtu. Labprāt par to nerunātu vispār, izvairītos no jautājuma un nesniegtu atbildi. Jā, tēma par cilvēka dzīvību un nāvi ir ļoti delikāta. Taču arī filozofiska... Varbūt pēc savas nāves Tu vari glābt kāda cita cilvēka dzīvību? Ikviens Latvijas iedzīvotājs var izdarīt savu izvēli atļaut vai aizliegt izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves un paziņot par to Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP).

 

Likums „Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā” aizliedz miruša cilvēka ķermeni, audus un orgānus izmantot pret viņa dzīves laikā izteikto gribu. Cilvēka griba ir obligāti jāievēro visām ārstniecības, izglītības un zinātnes iestādēm. Attiecībā uz tām personām, kas dzīves laikā nav izdarījušas nekādu izvēli, pēc nāves medicīnas iestādes var lūgt tuvākajiem radiniekiem dot atļauju izmantot mirušā ķermeni.

Pamācības otrais solis:

Paziņojums par aizliegumu vai atļauju

Lai paziņotu savu gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves elektroniski, portālā www.latvija.lv izvēlies e-pakalpojumu „Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves” vai sagatavo noteiktas formas iesniegumu, paraksti to ar drošu elektronisko parakstu un nosūti uz PMLP oficiālo e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv.

 

Iesniedzot iesniegumu personīgi, personai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Persona iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību, ja personas paraksts uz iesnieguma ir notariāli apliecināts

Pamācības trešais solis:

Ziņu aktualizēšana

Ziņas par personas izdarīto izvēli, pēc iesnieguma izskatīšanas, PMLP aktualizē Iedzīvotāju reģistrā. Katrai personai savas dzīves laikā ir iespēja mainīt savu izdarīto izvēli.

Lai pārbaudītu, vai ziņas par Tavu izdarīto izvēli ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā, portālā www.latvija.lv izvēlies e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”.

Pamācības ceturtais solis:

Tiek saglabāta anonimitāte

ne donora tuvinieki, ne arī cilvēks, kuram orgāns ir transplantēts, neuzzina personas vārdu un uzvārdu. Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves PMLP izsniedz pēc rakstiska pieprasījuma ārstniecības, izglītības un zinātnes iestādēm, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības nodarboties ar dzīva vai miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu un izmantošanu.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks