Kā meža īpašniekam iesniegt pārskatu par mežsaimniecisko darbību?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienestu par šādām iepriekšējā gada laikā meža zemē notikušajām izmaiņām:

  1. par darbībām, kuru veikšanai bija nepieciešams apliecinājums (piemēram, koku ciršanai, meža reproduktīvā materiāla ieguvei, meža ceļu būvei vai rekonstrukcijai);
  2. par meža bojājumiem;
  3. par meža atjaunošanu;
  4. par meža ieaudzēšanu;
  5. par jaunaudžu kopšanu.

 

To nosaka 24.02.2000. likuma „Meža likums” 29. pants un 28.08.2007. MK noteikumu Nr. 590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” VI nodaļa.

Pamācības otrais solis:

JĀAIZPILDA PĀRSKATA VEIDS

Lai Jūs varētu iesniegt pārskatu, ir jāaizpilda nepieciešamais pārskata veids. Pārskatus Jūs atradīsiet Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) mājas lapā sadaļā „Meža īpašniekiem” – veidlapas.

Pamācības trešais solis:

PĀRSKATU VAR IESNIEGT

Pārskatu var iesniegt tūlīt pēc saimnieciskās darbības pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz nākoša gada 1. februārim.

Pamācības ceturtais solis:

JA IESNIEDZ PĀRSKATU ELEKTRONISKI

Aizpildot pārskatu, parakstam paredzētās vietas atstājiet neaizpildītas un parakstiet sagatavoto iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Pārskatu nosūtiet uz VMD e-pastu: vmd@vmd.gov.lv. Jūsu pārskats tiks pārsūtīts uz attiecīgo teritoriālo struktūrvienību.

Pamācības piektais solis:

PĒC DOKUMENTU SAŅEMŠANAS

Pēc dokumentu saņemšanas, VMD vienas darba dienas laikā uz meža īpašnieka norādīto e-pasta adresi nosūta apstiprinājumu, ka dokumenti ir saņemti. Ja minētais apstiprinājums netiek saņemts, tad par dokumenta saņemšanu vēlams sazināties ar VMD.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks