Kā nodibināt biedrību vai NVO?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Ja esi nolēmis dibināt nevalstisko organizāciju, tad der zināt, ka šobrīd daudzas formalitātes iespējams veikt elektroniskā veidā, piemēram, dibināt un nokārtot ar NVO darbību saistītas formalitātes.

Pamācības otrais solis:

NVO izveide

Pirms veidot NVO ir būtiski apzināt, kāda veida NVO juridisko formu vēlaties veidot, piemēram, biedrību vai nodibinājumu. Vēlāk biedrība vai nodibinājums var tikt reģistrēta kā sabiedriskā labuma organizācija. Nepieciešams definēt biedrības nosaukumu, mērķi utt. Lasīt vairāk.

Pamācības trešais solis:

NVO dibināšana

Biedrības un nodibinājuma reģistrāciju var veikt elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” vai arī nosūtot dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uz Uzņēmumu reģistra oficiālo e-pastu info@ur.gov.lv.

Šim nolūkam vispirms nepieciešams sagatavot reģistrācijas dokumentus.

Ja izmanto e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, iepriekš jāsagatavo tikai pieteikuma veidlapai pievienojamie dokumenti – veidlapa nav jāaizpilda, tā tiks automātiski ģenerēta no e-pakalpojuma izpildes gaitā ievadītajiem datiem.

Reģistrācijas dokumentu paraugi ar skaidrojumiem pieejami biedrības „Latvijas Pilsoniskās alianse” mājaslapas sadaļā NVO dokumenti. Par to, kā dibināt biedrību vari arī lasīt Uzņēmumu reģistra mājaslapas sadaļā Biedrību un nodibinājumu reģistrēšana.

 

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu dibināšanas pieteikums paraksta visi dibinātāji vai vismaz divi viņu pilnvaroti pārstāvji. Dibināšanas lēmumu paraksta visi biedrības dibinātāji. Līdz ar to, ja dokumentus jaunas biedrības reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā vēlas iesniegt e-dokumentu formā, visiem dibinātājiem (to pilnvarotajiem pārstāvjiem) ir nepieciešams drošs elektroniskais paraksts. Ja lēmuma pieņemšanā piedalījusies dibinātāja pilnvarota persona, tad pieteikumam pievieno arī pilnvarojumu.

Pamācības ceturtais solis:

Brīdinājums!

Izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pieteikumu nav iespējams parakstīt ar virtuālo e-parakstu vai ārvalsts sertificēta pakalpojuma sniedzēja izdotu e-parakstu, tikai ar Latvijā izsniegtu drošo elektronisko parakstu (personas apliecību (eID) vai LVRTC izsniegtu drošo e-paraksta viedkarti).

Šis brīdinājums neattiecas uz pieteikumu, kas tiek nosūtīts uz Uzņēmumu reģistra oficiālo e-pasta adresi.

Pamācības piektais solis:

NVO dokumenti

Tāpat NVO ir iespēja uzlabot un paātrināt sava darbības procesu organizēšanu izmantojot elektronisko dokumentu un droša elektroniskā paraksta priekšrocības. Šādā veidā iespējams ekonomēt finanšu resursus, kas tiek izmantoti papīra dokumentu sagatavošanai, to nosūtīšanai pa pastu vai ar kurjeru, un būtiski samazina laiku, lai nogādātu dokumentu kādai valsts vai pašvaldības iestādei, vai citai nevalstiskajai organizācijai. Piemēram, viena NVO var atrasties Daugavpilī, otra Liepājā, izmantojot elektronisko parakstu tikai 10 minūšu laikā abi partneri var parakstīt līgumu par savstarpējo sadarbību.

 

Lasīt vairāk par ar NVO darbību saistītiem regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā pareizi noformēt dokumentus, līgumus u.tml.

Pamācības sestais solis:

SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSA IEGŪŠANA

Izvēlas un reģistrē juridisko formu – dibinājumu vai biedrību (skatīt NVO portfelī). Reģistrācijas dokumentus pievieno portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”.

.

Lai organizācija saņemtu sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statusu, Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz:

  1. iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu*, norādot sev vēlamo veidu, kādā jāpaziņo lēmums par SLO statusa piešķiršanu;
  2. biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu*.

* Lai dokumentus varētu nosūtīt elektroniski, iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu un tam pievienoto iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta Valsts ieņēmumu dienestam uz oficiālo e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks