Kā saņemt makšķerēšanas atļauju?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Makšķerēšana ir daudzu cilvēku vaļasprieks un viens no iecienītākajiem atpūtas veidiem brīvā dabā. Taču, lai makšķerētu, ir jāievēro makšķerēšanas noteikumi un ierobežojumi, kā arī jāiegādājas makšķerēšanas karte. Vietās, kur noteikta licencētā makšķerēšana, papildus makšķerēšanas kartei ir nepieciešama arī licence. Makšķerēšanas karti un licenci iespējams iegādāties arī elektroniski.

Pamācības otrais solis:

Makšķerēšanas karti elektroniski (bez autentifikācijas) iespējams iegādāties tīmekļa vietnē www.makskeresanaskarte.lv. Elektroniski var iegādāties gada un īstermiņa (trīs mēnešu) makšķerēšanas kartes. Karte nav nepieciešama personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem.

Apmaksu par kartes iegādi vari veikt izmantojot Swedbank internetbanku vai VISA, Mastercard, Maestro bankas karti.

Iegādāto karti iespējams lejupielādēt un izdrukāt.

Pamācības trešais solis:

Lai Jūs varētu iegādāties un izdrukāt makšķerēšanas licenci (šobrīd nodrošina 22 ūdenstilpnēs), ir jāautentificējas portālā www.epakalpojumi.lv un jāizvēlas e-pakalpojums „E-loms makšķerēšanas licenču iegāde”.

 

Šī e-pakalpojuma ietvaros ir iespējams arī veikt ūdenstilpņu meklēšanu pēc dažādiem kritērijiem, iegūt informāciju par ūdenstilpnēm un licencētās makšķerēšanas organizētājiem, kā arī reģistrēt noķertos lomus.

Pamācības ceturtais solis:

Brīdinājums

Dodoties makšķerēt, līdzi jābūt derīgai makšķerēšanas kartei (atsevišķos gadījumos arī licencei uz noteikto ūdenstilpni) un personas apliecinošam dokumentam. Inspektori elektroniski iegādātās makšķerēšanas kartes autentiskuma pārbaudi veiks ar bezmaksas īsziņu palīdzību, kurā norādīs makšķerēšanas kartes unikālo numuru. Atbildes īsziņā inspektori saņems informāciju par kartes derīguma termiņu, īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai personas apliecinoša dokumenta numuru, gadījumos, kad kartes īpašniekam nav personas koda.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks