Kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Ikdienā, strādājot savā saimniecībā, lauku uzņēmējam ir maz laika, lai veiktu dažādus administratīvos darbus, piemēram, nodotu dažādas atskaites un deklarācijas, pieteiktos atbalsta pasākumiem u.t.t. Turklāt, ņemot vērā lauksaimnieka ikdienas darba ritmu, ir samērā grūti atrast laiku, lai klātienē apmeklētu katru iestādi, jo visbiežāk iestāžu darba laiks sakrīt ar to diennakts daļu, ko lauku uzņēmējs pavada strādājot uz lauka, kūtī, vai mežā. Kādas tad e-iespējas valsts piedāvā lauku uzņēmējiem?

Pamācības otrais solis:

LAI UZSĀKTU LAUKSAIMNIECISKO DARBĪBU

Lai uzsāktu lauksaimniecisko darbību, saskaņā ar likumā noteikto, ir jāizvēlas un jānodibina kāds no saimniecības veidiem. To var izdarīt elektroniski – skaties pamācību „Kā elektroniski reģistrēt komersantu?”.

 

Vienlaikus ar saimniecības dibināšanu, var pieteikties Valsts ieņēmuma dienestā (VID) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (skatīt pamācību „Kā elektroniski pieteikties reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu reģistrā?”) vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa iegūšanai (skatīt pamācību „Kā elektroniski reģistrēt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju?”).

Pamācības trešais solis:

DEKLARĀCIJAS, PĀRSKATI, NODOKĻU APRĒĶINI

VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir drošs un ērts veids kā ar interneta palīdzību elektroniski iesniegt deklarācijas, pārskatus un nodokļu aprēķinus.

 

Klientu ērtībai katrā VID Klientu apkalpošanas centrā ir uzstādīts dators ar piekļuvi VID EDS. Neskaidrību gadījumā, turpat klātienē iespējams konsultēties ar VID pārstāvjiem par deklarāciju aizpildīšanu. Tāpat konsultācijas par VID EDS lietošanu var saņemt telefoniski, zvanot uz VID informatīvo tālruni 1898, kā arī elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi eds.jautajumi@vid.gov.lv. Bez tam, VID organizē izglītojošus seminārus par VID EDS. Informāciju par semināru norises laikiem un vietām var apskatīt VID tīmekļa vietnē.

Pamācības ceturtais solis:

STATISTIKAS PĀRSKATI

Centrālā statistikas pārvalde piedāvā iespēju statistikas pārskatus iesniegt elektroniski, izmantojot E-pārskata sistēmu. Šāda pārskatu aizpildīšanas sistēma ir ērta, jo nav jāaizpilda un jāiesniedz papīra veidlapas. Turklāt, šī sistēma ļauj aizpildīt pārskatu pa daļām, saglabājot ievadītos datus, izdarīt labojumus, kā arī aplūkot iepriekš iesniegto informāciju.

Pamācības piektais solis:

TRANSPORTA LĪDZEKLIS, VADĪTĀJS

Reģistrējoties Ceļu satiksmes drošības direkcijas portālā, ir iespējams saņemt informāciju par personas transportlīdzekļiem, vadītāja apliecību, pārkāpumu uzskaites punktiem, neapmaksātiem naudas sodiem, noformēt vienas dienas atļauju, pieteikties uz atgādinājumu saņemšanu par to, kad beidzas tehniskās apskates termiņš vai vadītāja apliecības derīguma termiņš.

Pamācības sestais solis:

ATBALSTA PASĀKUMI

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēma nodrošina iespēju pieteikties uz dažādiem atbalsta pasākumiem (gan valsts, gan Eiropas Savienības fondu atbalsta pasākumiem), kā arī sekot līdzi iesniegumu administrēšanas procesam un izmaiņām iesniegumu datos; pārbaudīt savu datu aktualitāti; redzēt pārskaitītās atbalsta summas un datumus, kad attiecīgā naudas summa ir apstiprināta izmaksai u.c. iespējas.

Pamācības septītais solis:

BRUTO SEGUMA APRĒĶINI

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra tīmekļa vietnē ir pieejama saimniecības darbības plānošanai noderīga informācija par bruto segumu aprēķiniem 72 augkopības kultūrām un lopu grupām, kuri atšķiras pēc ražošanas intensifikācijas pakāpes un produkcijas izmantošanas veida. Lai bruto segumu aprēķinus izmantotu savā saimniecībā, ir jāņem vērā tajā izmantotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi.

Pamācības astotais solis:

REĢISTRI, KVOTAS, GANĀMPULKU NOVIETNES

Plaša informācija lauksaimniekiem aprakstīta Lauksaimniecības datu centra mājas lapā.

Sadaļā Pamatdarbības pieejami dažādi reģistri – Dzīvnieku, Ganāmpulku, Novietņu, Piena kvotu, Lopbarības ražotāju u.c., savukārt sadaļā Statistika ir pieejami dati par kvotām, pārraudzību (piena, gaļas, aitu, zirgu) un dzīvnieku skaitu.

Autorizētiem lietotājiem pieejama „Elektronisko ziņu ievades sistēma”.  Sistēma katru gadu tiek attīstīta un rodas iespējas arvien jaunu notikumu paziņošanai, kas atvieglo darbu dzīvnieku īpašniekiem. Nav jāpilda papīra veidlapas un jāsūta uz Datu centru informācijas ievadei, uztraucoties, vai informācija tiks saņemta un apstrādāta savlaicīgi. Šobrīd sistēma ļauj elektroniski paziņot dzīvnieku pārvietošanu, atnešanos, apzīmēšanu, nobeigšanos, kā arī aizpildīt Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē.

Pamācības devītais solis:

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Pamācībā „Kur elektroniski iegūt informāciju par manu nekustamo īpašumu?” ir aprakstīts, kā ātri un ērti elektroniski iegūt informāciju par nekustamo īpašumu (piemēram, nekustamā īpašuma sastāvu, pamatdatus par īpašumu, īpašuma un nomas tiesības, būves pamatdatus, kadastrālās vērtības u.c.).

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks