Kā pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Ja individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuri atbilst Mikrouzņēmumu nodokļu likumā noteiktajiem kritērijiem, vēlas pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, der zināt, ka to ir iespējams veikt arī elektroniski.

 

Pieteikšanās mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam veicama atkarībā no personas veida (fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs vai Uzņēmumu reģistrā reģistrējama persona).

Uzņēmumu reģistrā reģistrējamām personām pieteikšanās veids atkarīgs no tā, vai persona jau ir iepriekš reģistrējusies Uzņēmumu reģistrā vai nav.

Pamācības otrais solis:

Pieteikšanās vienlaicīgi ar komercdarbības reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā:

 

Komersanta (uzņēmuma) elektroniska reģistrācija iespējama, iesniedzot pieteikumu Uzņēmumu reģistram izmantojot e-pakalpojumu „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” portālā www.latvija.lv vai arī nosūtot dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uz Uzņēmumu reģistra oficiālo e-pasta adresi.

Lai pieteiktos par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, personai pieteikumā jāizdara atzīme, ka tā vēlas kļūt pat mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju, apliecinot atbilstību Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2. pantā un 4. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, t.i., apliecina, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:

  1. paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar šā likuma 3. panta prasībām;
  2. paredzamais apgrozījums būs līdz 100 000 eiro;
  3. mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

Pamācības trešais solis:

Pieteikšanās vienlaicīgi ar fiziskās personas, kā saimnieciskās darbības veicēja, reģistrāciju VID:

 

Fiziskā persona, kas, uzsākot saimniecisko darbību, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, aizpilda pieteikumu reģistrācijai Nodokļu maksātāju reģistrā (Ministru kabineta 2001. gada 27. marta noteikumu Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 1.pielikums)

 

Lai pieteiktos mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai (arī pārtraukšanai) personai pastāv dažādas iespējas:

  • izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmu, kur jāizvēlas sadaļu „Dokumenti”. Dokuments jāsagatavo no „Veidlapas” un jāizvēlas sadaļa „Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti”. Elektroniski sagatavo iesniegumu, ka izvēlas būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, apliecinot tajā atbilstību Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2. pantā un 4. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, t.i., apliecina, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam: 1) paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar šā likuma 3. panta prasībām; 2) paredzamais apgrozījums būs līdz 100 000 eiro; 3) mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.
  • brīvā formā sagatavotus dokumentus amatpersona jeb pilnvarotā persona paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz Valsts ieņēmumu dienesta oficiālo e-pasta adresi vid@vid.gov.lv,
  • brīvā formā sagatavotus dokumentus persona iesniedz VID Klientu apkalpošanas centram.

 

Pamācības ceturtais solis:

Pieteikšanās, ja komercdarbība jau ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā:

Pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu ar nākamā taksācijas perioda 1. janvāri jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim.

Pieteikumu var sagatavot vairākos veidos:

  • VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā, kur jāizvēlas sadaļu „Dokumenti”. Dokuments jāsagatavo no „Veidlapas” un jāizvēlas sadaļa „Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti”. Pieteikums apstiprina Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta ceturtajā daļā norādīto informāciju, t.i., atbilstību Mikrouzņēmumu nodokļu likuma 1. panta 1. punkta „a” apakšpunktā (ja mikrouzņēmums ir SIA) un 2. pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz nākamo taksācijas periodu.
  • visi dibinātāji paraksta brīvā formā sagatavotu iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz Valsts ieņēmumu dienesta oficiālo e-pasta adresi vid@vid.gov.lv
  • brīvā formā sagatavotus dokumentus persona iesniedz VID Klientu apkalpošanas centram.

Komentāri

Lietotāja rihards strādnieks attēls
ka uztaisit mikro uzņemumu??
Lietotāja Cityfinances attēls
Manuprāt aizdevums biznesam ir ātrākais veids ka paplašināt biznesu un veikt tā izaugsmi. Citi veidi arī ir ļoti efektīvi, bet aizņem lielāku laiku. https://www.cityfinances.lv/rekinu-finansesana/

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks