Kā cietušajam pieprasīt valsts kompensāciju?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Ja Tu esi persona, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, un noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies Tev tuvas personas nāve vai Tev nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta dzimumneaizskaramība vai esi inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu, Tev ir visas tiesības pieprasīt valsts kompensāciju.

Pamācības otrais solis:

Tiesības uz valsts kompensāciju ir fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo.

Tev ir visas iespējas pieprasīt valsts kompensāciju, ja Tu esi atzīts par cietušo kriminālprocesā un noziedzīgā nodarījuma rezultātā:

  • iestājusies personas nāve (šajā gadījumā cietušais kriminālprocesā var būt pārdzīvojošais laulātais, kāds no mirušā augšupejošiem vai lejupejošiem radiniekiem, adoptētājs, pirmās pakāpes sānu līnijas radinieks);
  • nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi;
  • aizskarta dzimumneaizskaramība;
  • inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Pamācības trešais solis:

Lai pieprasītu valsts kompensāciju cietušajiem, personai nepieciešams elektroniski aizpildīt Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) mājaslapā pieejamo veidlapu.

Pamācības ceturtais solis:

Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī:

  • kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums, veidlapai jāpievieno procesa virzītāja izziņa*.
  • kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, veidlapai jāpievieno spēkā stājies galīgais procesa virzītāja nolēmums*. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumenta kopiju*.

* nepieciešamie dokumenti var būt vai nu oriģināls (sagatavoti elektroniski un parakstīti ar dokumenta izdevēja drošu elektronisko parakstu) vai ieskanēta kopija.

Pamācības piektais solis:

Aizpildītā veidlapa ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un kopā ar 2.solī aprakstītajiem dokumentiem jānosūta uz elektronisko pasta adresi: jpa@jpa.gov.lv.

Pamācības sestais solis:

Piezīmes:

  • Valsts kompensācijas pieprasījumu JPA jāiesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo.
  • Ja valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ, valsts kompensācijas pieprasījumam pievieno termiņa nokavējuma attaisnojošus dokumentus.
  • Ja cietušais ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja, izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

Komentāri

Lietotāja Oswaldosoatt attēls
Good news for everyone, who works in SEO, SMM and in other interesting online-business spheres ;) In January, 2017, it was released absolutely new software complex: [b]XRumer 16.0 + XEvil[/b]. [b]XEvil[/b] - new leader in captchas recognition software: [list][*][b]Wide functionality:[/b] break more than 8400 types of captchas [*][b]Hight recognition speed:[/b] more than 100 images per second on average CPU (Intel i5) [*][b]Very easy to use:[/b] simple for understanding interface, just 3 main buttons at all [*][b]Flexible:[/b] if you a programmer, you can change program logic via Lua scripting [*][b]Wide interface languages list:[/b] XEvil translated to most popular 12 languages, included Chinese and Indian[/list] [b][color=green]FREE DOWNLOAD and VIDEOS LINKS[/color][/b] 1. [url=https://www.youtube.com/watch?v=xJfPOFWkf0k]XEvil vs GSA captchas Breaker - review (youtube video)[/url] 2. [url=https://www.youtube.com/watch?v=9yhIajGsusw]XEvil supported 8400 captcha types review (youtube video)[/url] 3. [url=https://yadi.sk/d/lqZ2SvxY38VjDz]XEvil supported captcha types samples, templates (download RAR archive)[/url] [b]XRumer 16.0[/b] also increased number of platforms, where it can make registering/authorisation/editing/posting with new XEvil - up to millions websites (forums, blogs, CMS's, any news and blogging platforms, etc.). You can find a lot of more info and videos by searching in Google and YouTube: [i]"XRumer 16.0 + XEvil"[/i] Good luck! :) See also: [i][url=http://wolfteam2016.esy.es/index.php?topic=72.new#new]New XRumer 16.0 + XEvil: best software for SEO[/url], [url=http://mloan.com.hk/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2&extra=]Revolutionary XRumer 16.0 + XEvil: best software for internet-marketing[/url][/i]

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks