Kā pārliecināties par citas personas identitāti?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Veicot darījumus ar trešajām personām, ir vēlams pārliecināties par šīs personas identitāti. Vai tiešām Māra Liepiņa ir tā pati Māra, vai adrese, kuru viņa norāda līgumā, ir tā, kuru viņa ir deklarējusi utt.? Tu sevi pasargāsi no nepatīkamajiem pārsteigumiem, ja pārliecināsies un būsi drošs, ka persona, ar kuru tiek veikts darījums, ir visus datus norādījusi korekti. Deklarētā dzīvesvietas adrese ir svarīga arī darba devējam, lai zinātu, kur pārskaitīt darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodokli. Kā to var izdarīt?

Pamācības otrais solis:

PERSONAS DATI IEDZĪVOTĀJU REĢISTRĀ

Bezmaksas e-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi" - ieraksti personas kodu cilvēkam, kuru vēlies pārbaudīt, un noskaidro, vai persona ar norādīto personas kodu ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un, ja ir iekļauta, vai persona pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām nav mirusi.

 

Bezmaksas pakalpojums "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā" - pakalpojums nodrošina iespēju bez maksas uzzināt, kādas ziņas par personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā - personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, pases dati, laulātais, bērni, vecāki. Pakalpojuma rezultāts ir dokuments (*.pdf), kam ir informatīvs raksturs.

Pamācības trešais solis:

ADRESES NOSKAIDROŠANA

Bezmaksas pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē"- veic pārbaudi, vai persona ar norādīto personas kodu ir deklarējusies norādītajā adresē. 

 

Bezmaksas pakalpojums "Personas dzīvesvietas pašvaldības kārtējā gada sākumā noskaidrošana" - pakalpojums nodrošina iespēju, ierakstot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, noskaidrot pašvaldību, kurā kārtējā gada sākumā bija norādītās personas dzīvesvieta, šādā dalījumā: Rīga, Liepāja, Ventspils, neviena no šīm trim pašvaldībām.

Pamācības ceturtais solis:

INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

Bezmaksas pakalpojums "Mani dati Kadastrā"- pakalpojums nodrošina iespēju bez maksas saņemt aktuālos kadastra datus par personas nekustamajiem īpašumiem. Pakalpojuma rezultāts ir dokuments (*.pdf), kam ir informatīvs raksturs.

 

Bezmaksas pakalpojums „Manā īpašumā deklarētās personas” - pakalpojums nodrošina iespēju bez maksas saņemt informāciju par personas nekustamajiem īpašumiem un iedzīvotājiem, kas tur ir reģistrējuši savu dzīvesvietu.

Pamācības piektais solis:

DOKUMENTU DERĪGUMS

Bezmaksas pakalpojums "Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā" - norādi datus un veic pārbaudi. Piemēram, ja Tu slēdz līgumu, tad pārbaudi, vai Tava partnera uzrādītie dokumenti ir derīgi.

 

Pakalpojuma laikā tiek sniegtas ziņas par šādiem reģistrā iekļautajiem Latvijas Republikas dokumentiem:

  • personu apliecinošiem dokumentiem (pilsoņa pase, nepilsoņa pase, diplomātiskā pase, dienesta pase, atgriešanās apliecība, identitātes karte, jūrnieka grāmatiņa);
  • tiesības apliecinošiem dokumentiem (transportlīdzekļa vadītāja apliecība);
  • minēto dokumentu veidlapām.

 

Reģistrā tiek iekļauti lietošanai nederīgi dokumenti, kuri ir reģistrēti:

  • kā zuduši (zagti, nozaudēti, gājuši bojā);
  • kā nenodoti kompetentām iestādēm pēc turētāja personas datu vai statusa maiņas;
  • pēc turētāja nāves;
  • kā arī par dokumentiem, kurus kompetentas iestādes ir atzinušas par lietošanai nederīgiem (anulējušas) citu iemeslu dēļ.

 

Šeit neatradīsi dokumentus, kuriem ir beidzies derīguma termiņš.

 

Pamācības sestais solis:

INFORMĀCIJA NO UZŅĒMUMU REĢISTRA

Maksas pakalpojums „Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem” - e-pakalpojuma ietvaros tu vari saņemt Uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par juridisko personu, fiziskās personas maksātnespējas procesiem, maksātnespējas administratoru, laulāto mantisko attiecību līgumu, komercķīlas līgumu, publiskās un privātās partnerības līgumu.

 

Ja Tavs darījumu partneris vēlas pats uzskatāmi apliecināt savu sniegto datu patiesumu, Tu vari piedāvāt viņam izmantot šos e-pakalpojumus un iepazīstināt Tevi ar tā rezultātiem.

 

Uzņēmuma reģistra mājas lapā meklētājā izvēloties iespēju meklēt „Uzņēmumu/Organizāciju” personai ir iespēja ne tikai pārliecināties par citu uzņēmumu reģistrācijas esamību, vēsturiskajiem nosaukumiem, izslēgšanas datumu, bet arī nepieciešamības gadījumā pierādīt sava uzņēmuma esamību.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks