Kā pieprasīt pašvaldību iestāžu lēmumus?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Savu tiesību aizstāvēšanai, atļauju vai pabalstu saņemšanai u.c. iedzīvotājiem var būt nepieciešams saņemt dažādus pašvaldības un tās iestāžu lēmumu norakstus. Lai tos varētu pieprasīt elektroniski, atsevišķas pašvaldības ir izveidojušas elektroniskas pieteikuma formas, kur iedzīvotājs var uzreiz aizpildīt un pieprasīt dokumentus. Pašvaldībās, kuras nepiedāvā šādas pieteikuma formas, nepieciešamos dokumentus iedzīvotājs var pieprasīt ar elektronisko dokumentu palīdzību.

Pamācības otrais solis:

Rīgas un Ventspils pilsētas dome portālā www.latvija.lv piedāvā iedzīvotājiem elektroniski pieprasīt divus pakalpojums:  

  • Bāriņtiesas lēmuma noraksta pieprasīšana” , kur iedzīvotājam ir iespēja bez maksas elektroniski iesniegt pieprasījumu Ventspils un Rīgas pilsētas pašvaldībai par bāriņtiesas lēmuma noraksta saņemšanu. Pakalpojuma rezultātu var saņemt klātienē vai pa pastu.
  • Pašvaldības domes lēmuma noraksta pieprasīšana iedzīvotājam ir iespēja iesniegt pieprasījumu bez maksas Rīgas un par samaksu Ventspils pilsētas pašvaldībai par pašvaldības domes lēmuma noraksta izsniegšanu. Pakalpojuma rezultātu var saņemt klātienē vai pa pastu.

Lai pieprasītu lēmuma norakstu par kādu citu (fizisku personu, juridisku personu u.c.) gadījumā, ja tā nav publiskas pieejamības informācija, pamatojuma un mērķa norādīšana ir obligāta. Varat pievienot arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, lai pamatotu lēmuma noraksta pieprasīšanu, piemēram, pievienot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kurā fiziskā persona piekrīt tās datu (lēmuma noraksta) izsniegšanai Jums.

Pamācības trešais solis:

CITAS PAŠVALDĪBAS

Līdzīgi, lai saņemtu kādus lēmumus vai dokumentus no pašvaldības, Jums ir iespēja to darīt elektroniski, izmantojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks