Kā pieprasīt valsts juridisko palīdzību?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Ja Tev ir nepieciešams risināt juridiska rakstura strīdus un esi ieguvis maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu, kā arī, ja Tu atrodies pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā vai stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ esi pēkšņi nonācis tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas Tev liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību Tev ir iespējas bezmaksas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

Pamācības otrais solis:

Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību

nepieciešams aizpildīt Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapā pieejamo veidlapu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam.

 

Veidlapai nepieciešams pievienot dokumentus (ja pieteikumu iesniegsi elektroniski, tad ieskenētus), kas apliecina:

  • Jūsu tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību (piemēram, izziņu no pašvaldības sociālā dienesta par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa piešķiršanu) un
  • iesniegumā minētos apstākļus (piemēram, par īres maksas paaugstināšanu – īres līgums un brīdinājums par īres maksas paaugstināšanu).

Pamācības trešais solis:

JA PIETEIKUMU IESNIEGSI ELEKTRONISKI

Aizpildītā veidlapa ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz elektronisko pasta adresi: jpa@jpa.gov.lv.

 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 17.punkts nosaka, ka iestādei vienas darbdienas laikā uz e-pasta adresi, no kuras e-dokuments nosūtīts, ir jānosūta paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Pamācības ceturtais solis:

IESNIEGUMU IZSKATA UN LĒMUMU PIEŅEM

Juridiskās palīdzības administrācija iesniegumu izskata un lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem 21 dienas laikā, bet lietās, kas skar bērnu tiesības 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par juridisko palīdzību (atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 23.pantā noteiktajai kārtībai).

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks