Kā pārbaudīt, vai notāra pilnvara nav atsaukta?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Pilnvaras derīgumam ir liela nozīme tiesiskajās attiecībās, tajā skaitā darījumos ar nekustamo īpašumu, mantojuma lietās, tiesu lietās, jo pilnvarotā persona nav tiesīga rīkoties pilnvaras devēja vārdā, ja pilnvaras devējs ir atsaucis izdoto pilnvaru. Līdz šim par notariāli apstiprinātas pilnvaras atsaukumu varēja uzzināt no oficiālā laikraksta Latvijas Vēstnesis vai vēršoties pie zvērināta notāra. Tagad lietotāju ērtībai šis pakalpojums ir pieejams arī elektroniski. Pakalpojuma būtiska priekšrocība – par pilnvarojuma atsaukuma faktu var pārliecināties on-line režīmā, tādējādi uzzinot pilnvaras devēja gribu vēl pirms parādījusies oficiālā publikācija.

Pamācības otrais solis:

Lai Jūs varētu pārbaudīt, vai pilnvara nav reģistrēta Atsaukto pilnvaru reģistrā, ir jāautentificējas portālā www.latvija.lv un jāizvēlas Latvijas Zvērinātu notāru padomes e-pakalpojums „Pilnvaras pārbaude Atsaukto pilnvaru reģistrā”.

Pamācības trešais solis:

Maksa par reģistra lietošanu, t.i. par pilnvaras derīguma pārbaudi Atsaukto pilnvaru reģistrā maksa tiek iekasēta saskaņā ar Latvijas Zvērinātu notāru padomes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Piezīmes

Kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome ved to personu reģistru, kurām atsauktas pilnvaras.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks