Kā pārbaudīt tūrisma aģenta vai operatora reģistrāciju?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Jeb "Kā elektroniski pārbaudīt vai tūrisma aģents vai tūrisma operators ir oficiāli reģistrēts?"

 

Lai izvēlētais ceļojums būtu veiksmīgs un bez nepatīkamiem pārsteigumiem potenciālajiem ceļotājiem ir iespēja elektroniski pārliecināties vai izvēlētais tūrisma aģents vai tūrisma operators ir oficiāli reģistrēts Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē, nav pasludināts kā maksātnespējīgs,  ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus un vai tas ir nodrošinājis klientu iemaksātās naudas drošības garantiju.

Pamācības otrais solis:

Lai komersants varētu sniegt pakalpojumus kā tūrisma aģents vai tūrisma operators tam ir jāreģistrējas Ekonomikas ministrijas izveidotajā Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē (TATO).

Pamācības trešais solis:

TATO datubāzē arī potenciālajiem ceļotājiem ir iespējams elektroniski bez maksas pārliecināties vai izvēlētais komersants, kas sniedz tūrisma aģenta vai tūrisma operatora pakalpojumus, tajā ir reģistrēts, kādu darbības veidu (aģenta, operatora vai abus) tas ir reģistrējis, kā arī vai operators ir nodrošinājis klientu iemaksātās naudas drošības garantiju. Meklēšanu var veikt, ja ir zināms un aizpildīts vismaz viens no zemāk uzskaitītajiem parametriem:

  • komersanta TATO datubāzes numurs;
  • komersanta nosaukums (vārds, uzvārds fiziskām personām);
  • uzņēmuma reģistrācijas numurs (personas kods fiziskām personām);
  • preču zīmes nosaukums.

Pamācības ceturtais solis:

Ja viens no 3.solī aprakstītajiem parametriem ir veiksmīgi atrasts, tad potenciālajam ceļotājam ir iespēja iegūt pilnīgu informāciju par komersanta datiem un pārliecināties:

  • kādu darbības veidu komersants ir reģistrējis (aģenta, operatora vai abu divu)
  • tūrisma operatoriem – informāciju par nodrošināto klientu iemaksātās naudas drošības garantiju (izsniedzēju, termiņu un apdrošinātās summas apjomu);
  • komersanta juridisko un faktisko adresi;
  • dibināšanas gadu;
  • pakalpojumu pārdošanas vietām;

kā arī pārliecināties par komersanta iesnieguma reģistrēšanas datumu datubāzē.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks