Kā reģistrēt dzīvesvietu ārpus Latvijas?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Plānojot uzturēties ārvalstīs ilgāk par sešiem mēnešiem, ņem vērā, ka Latvijas likumdošana nosaka, ka katras personas pienākums ir informēt valsti par jaunās dzīvesvietas adresi, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.

Pamācības otrais solis:

JA UZTURIES ĀRVALSTĪS ILGĀK PAR 6 MĒNEŠIEM

Ja persona un tās nepilngadīgie bērni, kuriem ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, lai tā būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībām.

Pamācības trešais solis:

LAI PAZIŅOTU PAR DZĪVESVIETU ĀRVALSĪS

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī pa pastu vai klātienē, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums vai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, tajā norādot datus par sevi vai savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī.

Pamācības ceturtais solis:

Iesniegumu var iesniegt:

Pamācības piektais solis:

Lai iesniegtu iesniegumu elektroniski

personai ir jāizmanto e-pakalpojums „Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs”.

 

Iesniegumu var sagatavot arī brīvā formā, iekļaujot tajā norādi par jauno dzīvesvietu ārzemēs un e-pasta adresi, kur nosūtīt aktualizēto informāciju. Iesniegumu jāparaksta drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz PMLP oficiālo e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv.

Pamācības sestais solis:

Pēc iesnieguma saņemšanas

PMLP aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā un nosūta informāciju par veiktajām izmaiņām uz iesniegumā vai vēstulē norādīto e-pastu. Par jaunās adreses veiksmīgu reģistrāciju vari pārliecināties, izmantojot e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”.

Pamācības septītais solis:

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstīs, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to, personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, laianulētu ziņas par tās deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Komentāri

Lietotāja Oswaldosoatt attēls
Good news for everyone, who works in SEO, SMM and in other interesting online-business spheres ;) In January, 2017, it was released absolutely new software complex: [b]XRumer 16.0 + XEvil[/b]. [b]XEvil[/b] - new leader in captchas recognition software: [list][*][b]Wide functionality:[/b] break more than 8400 types of captchas [*][b]Hight recognition speed:[/b] more than 100 images per second on average CPU (Intel i5) [*][b]Very easy to use:[/b] simple for understanding interface, just 3 main buttons at all [*][b]Flexible:[/b] if you a programmer, you can change program logic via Lua scripting [*][b]Wide interface languages list:[/b] XEvil translated to most popular 12 languages, included Chinese and Indian[/list] [b][color=green]FREE DOWNLOAD and VIDEOS LINKS[/color][/b] 1. [url=https://www.youtube.com/watch?v=xJfPOFWkf0k]XEvil vs GSA captchas Breaker - review (youtube video)[/url] 2. [url=https://www.youtube.com/watch?v=9yhIajGsusw]XEvil supported 8400 captcha types review (youtube video)[/url] 3. [url=https://yadi.sk/d/lqZ2SvxY38VjDz]XEvil supported captcha types samples, templates (download RAR archive)[/url] [b]XRumer 16.0[/b] also increased number of platforms, where it can make registering/authorisation/editing/posting with new XEvil - up to millions websites (forums, blogs, CMS's, any news and blogging platforms, etc.). You can find a lot of more info and videos by searching in Google and YouTube: [i]"XRumer 16.0 + XEvil"[/i] Good luck! :) See also: [i][url=http://www.711hunter.com/forum/index.php?topic=11.new#new]New XRumer 16.0 + XEvil: best software for SEO[/url], [url=http://fitnesshafen.de/viewtopic.php?f=52&t=1835]XRumer 16.0 + XEvil: new software complex for SEO/SMM[/url][/i]

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks