Kur es elektroniski varu pārbaudīt veikalā vai tirgū nopērkamās gaļas izcelsmi?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Iegādājoties dzīvnieka gaļu kādā tirdzniecības vietā, piemēram, tirgū vai veikalā, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja, uzzinot dzīvnieka identifikācijas numuru, elektroniski pārbaudīt gaļas izcelsmi.

Pamācības otrais solis:

Lai pirms pirkuma veikšanas elektroniski pārbaudītu liellopa, aitas vai kazas gaļas izcelsmi, kaušanas datumu un vietu, pirms to iegādāties tirdzniecības vietā (tirgū, ekoveikalā, lielveikalā) jāpalūdz pārdevējam dzīvnieka identifikācijas numurs*, kas ir norādīts gaļas pavaddokumentā. Šādas pircēja tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 4. panta 2. punkts.

 

Dzīvnieka identifikācijas numurs tiek piešķirts visiem lauksaimniecības dzīvniekiem 20 dienu laikā no dzimšanas.

Pamācības trešais solis:

Ievadot (piemēram, uzreiz veikalā izmantojot viedtālruni) no gaļas pavaddokumenta iegūto dzīvnieka identifikācijas numuru Lauksaimniecības datu centra mājas lapas sadaļas Pamatdarbības - Dzīvnieku reģistrs - Lauksaimniecības dzīvnieki atspoguļojas informācija par dzīvnieka:

  • sugu
  • vārdu
  • dzimumu
  • šķirni
  • ganāmpulka numuru
  • novietnes (kautuves) numuru
  • dzimšanas datumu
  • izslēgšanas (kaušanas) datumu
  • izslēgšanas iemeslu

Pamācības ceturtais solis:

Izmantojot 3.solī iegūto novietnes (kautuves) numuru mājaslapas sadaļā Kautuvju saraksts var atrast informāciju par konkrēto kautuvi (Atz.Nr.PVD, Kautuves īpašnieks, Kautuves adrese, Kaujamo dzīvnieku sugas, Darbības apturēšanas datums u.c.)

Pamācības piektais solis:

Atcerieties!

Izmantojiet šīs savas tiesības un jums retāk būs jāpiedzīvo vilšanās tādēļ, ka nopirktā prece ir nekvalitatīva, bet to apmainīt vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu nav iespējams.

 

Ja sastopies ar nekvalitatīvu preci, vai tev radušās par to pamatotas aizdomas, ziņo to Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai Pārtikas veterinārajam dienestam!

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks