Kā iestādes var elektroniski paziņot Veselības inspekcijai par kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Veselības inspekcijas uzraudzības objektu (ārstniecības, izglītības, skaistumkopšanas un citu iestāžu) pārstāvjiem ir iespēja elektroniski informēt Veselības inspekciju par kontroles laikā konstatēto neatbilstību un uzlikto pienākumu izpildi, kā arī lūgt pagarināt pārkāpumu novēršanas termiņu.

Pamācības otrais solis:

Lai sabiedrība būtu droša par kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu ārstniecības, izglītības, skaistumkopšanas u.c. Veselības inspekcijas uzraudzības objektu iestādēs, Veselības inspekcija tajās ik pa laikam veic plānotas vai neplānotas pārbaudes, kurās tiek izvērtēts iestādes nodrošinājums pakalpojumu sniegšanai, tiek novērtēta iestādes atbilstība noteiktajām obligātajām prasībām, kā arī tiek pārbaudīts, vai tiek ievērotas citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka iestāžu darbu, piemēram, par zāļu iegādi, uzglabāšanu, uzskaiti un iznīcināšanu, higiēnas pamatprasību izpildi.

 

Ja veiktās pārbaudes rezultātā Veselības inspekcija konstatē kādus pārkāpumus, tad tā vai nu iestādei sniedz priekšlikumus vai izsaka rakstveida brīdinājumu, kur norāda visus konstatētos pārkāpumus un sniedz ieteikumus, kā arī nosaka pārkāpumu novēršanas termiņu. Ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, Veselības inspekcijas amatpersonas var pieņemt lēmumu par iestādes darbības apturēšanu.

Pamācības trešais solis:

Iestāde informēt Veselības inspekciju par kontroles laikā konstatēto neatbilstību un uzlikto pienākumu izpildi, kā arī lūgt pagarināt termiņu tā veikšanai, var elektroniski autentificējoties portālā www.latvija.lv un izvēloties e-pakalpojumu „Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi”. Lai sagatavotu paziņojumu, iestādei jānorāda kontrolētā objekta un kontroles akta dati, jāatzīmē, par kurām konstatētajām neatbilstībām vēlas ziņot, jāsniedz informācija par novērstajām neatbilstībām un/vai termiņa pagarinājuma pamatojums.

Pamācības ceturtais solis:

Pēc paziņojuma nosūtīšanas, turpat portālā www.latvija.lv, tiks parādīta informācija, ka Veselības inspekcija paziņojumu ir saņēmusi, kā arī dokumenta numuru, ar kuru paziņojums reģistrēts Veselības inspekcijā. Paziņojumu Veselības inspekcija izskatīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, veiks nepieciešamās darbības un sagatavos atbildi. Papildinformācijas saņemšanai un citu neskaidrību gadījumā Veselības inspekcija sazināsies ar pieteicēju pa norādīto e-pastu vai tālruni.

Pamācības piektais solis:

Piezīmes:

  • Vairāk par ārstniecības iestāžu uzraudzību variet lasīt šeit.
  • Vairāk par paaugstināta riska objektu uzraudzību variet lasīt šeit

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks