Kā pieteikties Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā arī pašvaldībām, ir iespēja elektroniski iesniegt pieteikumu Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai Veselības inspekcijas uzraudzības jomās, piemēram, pieteikties zāļu iegādes atļaujai (ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām), kā arī publiskajiem pakalpojumiem vides veselības un higiēnas prasību ievērošanas novērtējuma jomā.

 

Pamācības otrais solis:

Autentificējoties portālā www.latvija.lv un izvēloties e-pakalpojumu „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai” ir iespēja izvēlēties un pieteikties:

 1. Atzinumam par elektromagnētisko līmeni saņemšanai;
 2. Atzinumam par testēšanas pārskatu saņemšanai;
 3. Atzinumam par dzeramā ūdens īpašo normu piemērošanu;
 4. Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa un/vai auditmonitoringa programmas saskaņošanu;
 5. Kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības saņemšanai;
 6. Miruša cilvēka ķermeņa izvešanas no valsts, apbedīšanas, pārapbedīšanas atļaujas saņemšanai;
 7. Produktu higiēnas novērtējuma saņemšanai;
 8. Zāļu iegādes atļaujas saņemšanai.
 9. Objektu, procesu un pakalpojumu higiēnas novērtējuma saņemšanai:
 • Atzinumam par zemesgabala izvēli būvniecībai;
 • Atzinumam par būvprojektu/teritorijas plānojumu;
 • Atzinumam par aizsargjoslu saskaņošanu;
 • Atzinumam par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai;
 • Atzinumam par objekta/būves gatavību ekspluatācijai;
 • Izmeklējumu programmas pēc dezinfekcijas veikšanas saskaņošanai;
 • Nosacījumiem higiēnas prasību ievērošanai/teritorijas plānojumam;
 • Objekta higiēniskajam novērtējumam.

Pamācības trešais solis:

Pieteikumā aizpildi visu prasīto informāciju par sevi un, ja nepieciešams, pievieno pielikumus. Kā arī norādi atbildes saņemšanas veidu - elektroniski portālā, uz norādīto adresi, uz norādīto e-pastu, Veselības inspekcijā vai arī norādi, ka atbilde nav nepieciešama.

Pamācības ceturtais solis:

Brīdinājums

Atsevišķi atzinumi, novērtējumi ir maksas pakalpojums. Ja pakalpojums būs maksas, tad, aizpildot pieteikumu, tu tiksi informēts, cik dienu laikā pēc e-rēķina saņemšanas jāveic maksājums. Ar Veselības inspekcijas maksas publisko pakalpojumu cenrādi iespējams iepazīties šeit.

 

Piezīmes:

 • Ar Veselības inspekcijas sniegtajiem pakalpojumiem vides veselības jomā variet iepazīties šeit.
 • Informācija par zāļu iegādes atļaujām pieejama šeit.

 

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks