Kā nokārtot ar uzturlīdzekļiem saistītās formalitātes?

Lietotāja e-iespejas attēls
https://twitter.com/epakalpojumi

Pamācības pirmais solis:

Ja viens no vecākiem nepiedalās bērna aprūpē un nenodrošina bērnu ar uzturlīdzekļiem, tad otram vecākam ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu, kā rezultātā tiesa pasludina spriedumu, ar kuru vecākam ir noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērna uzturēšanai. Ja vecāks nepilda tiesas spriedumu un nemaksā uzturlīdzekļus bērna uzturēšanai, tad personai ir tiesības izņemt tiesā izpildu rakstu un iesniegt to izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Gadījumā, ja zvērināts tiesu izpildītājs konstatē, ka uzturlīdzekļu piedziņa nav iespējama vai persona tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, tad pēc iesniedzēja lūguma zvērināts tiesu izpildītājs sagatavo izziņu un to nosūta Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai (turpmāk – fonda administrācija), lai persona varētu saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Fonda administrācija maksā uzturlīdzekļus tā vecāka vietā, kuram ar tiesas spriedumu uzlikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus, bet viņš šo spriedumu nepilda.

Lai saņemtu uzturlīdzekļus no fonda administrācijas, personai ir jāiesniedz iesniegums fonda administrācijai.

Pamācības otrais solis:

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA

Vienkāršākais veids, kā pieteikties uzturlīdzekļiem, ir iesniegt pieteikumu izmantojot e-pakalpojumu „Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”. Pieteikums ir vienīgais dokuments, kas jāiesniedz fonda administrācijai.

Pēc pieteikuma saņemšanas Fonda administrācija pārliecināsies, vai ir saņemta izziņa no zvērināta tiesu izpildītāja. Ja izziņa būs saņemta, tad 10 darba dienu laikā tiks pieņemts lēmums, kurš tiks nosūtīts uz iesniedzēja norādīto pasta vai e-pasta adresi. Ja izziņa nebūs saņemta, fonda administrācija to pieprasīs no zvērināta tiesu izpildītāja.

Pieteikumu var iesniegt arī klātienē vai izmantojot pasta pakalpojumus (lasīt vairāk).

Pamācības trešais solis:

INFORMĀCIJA PAR UZTURLĪDZEKĻU LIETAS IZSKATĪŠANAS PROCESU

Savukārt izmantojot e-pakalpojumu „Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu”, persona, pēc pieteikuma nosūtīšanas Fonda administrācijai, varēs pārliecināties, kādā izskatīšanas procesā ir nosūtītais pieteikums – vai vēl tiek izskatīts, akceptēta izmaksa vai atteikta izmaksa.

Pamācības ceturtais solis:

INFORMĀCIJA PAR UZTURLĪDZEKĻU PARĀDU

Ja Fonda administrācija maksā uzturlīdzekļus personas vietā un viņa ir reģistrēta kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā, tad persona, izmantojot e-pakalpojumu „Informācija par uzturlīdzekļu parādu”, var uzzināt savu uzturlīdzekļa parāda apmēru, likumiskos procentus un zvērinātu tiesu izpildītāju, ar kuru ir jāsazinās, lai nomaksātu uzturlīdzekļu parādu valstij.

Komentāri

Lietotāja Anonīms attēls
Kas to paradu atmaksas ja es nedomaju stradat

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks