Mājas lapas www.uztaisit.lv lietošanas noteikumi


Šajos noteikumos, vārdi "MĒS", "MŪSU" un "MUMS" tiek attiecināts uz www.uztaisit.lv administrāciju, savukārt vārds "Mājaslapa" un "MĀJASLAPA" teik attiecināts uz www.uztaisit.lv saturu, vārdi "JŪS", "JŪSU", "JUMS" un "LIETOTĀJS" tiek attiecināts uz Jums (mājaslapas www.uztaisit.lv lietotājiem). Pirms mājaslapas lietošanas, lūdzu kārtīgi izlasiet noteikumus. Ja JŪS nepiekrītat noteikumiem, tad lūdzu nelietojiet MŪSU mājaslapu. Ja turpināt lietot MŪSU mājaslapu, tad MĒS pieņemam, ka JŪS esat piekritis šiem noteikumiem.


1.    MĀJASLAPAS  "WWW.UZTAISIT.LV" APRAKSTS.
Mājaslapa sastāv no lietotāju veidotām pamācībām, instrukcijām, aprakstiem un ieteikumiem. Tāpat arī MĒS JUMS piedāvājam bagātīgu satura pamācības, lietotāja personalizētu profila lapu, komunikācijas rīkus un meklēšanas rīkus.


2.    MĀJASLAPAS RĪKI UN LABOJUMI.
MĒS paturam tiesības jebkurā laikā labot, pārtraukt uz noteiktu vai nenoteiktu laiku kādu no MŪSU piedāvātajiem servisiem, neziņojot mājaslapas LIETOTĀJIEM par to.


3.    NELEGĀLAS DARBĪBAS.
Lietojot MŪSU mājaslapas pamācības, vai jebkurus citus mājaslapas materiālus, JŪS garantējat, ka neizmantosiet MŪSU lietotāju veidotos resursus nelegāliem mērķiem.


4.    MĀJASLAPAS SATURS.
4.1. Par visu informāciju, attēliem, datnēm, tekstiem, programmatūru, mūziku, diagrammām, fotogrāfijām, video un vēstulēm, neatkarīgi no tā vai informācija publicēta, vai privāti nosūtīta citam lietotājam, atbildību nes LIETOTĀJS, kas veidojis šo informāciju. Tas nozīmē, ka LIETOTĀJS, nevis mājaslapa ir atbildīgs par visu informāciju, kas tiek augšupielādēta, publicēta vai citādā viedā pārsūtīta iekš mājaslapas. Katram LIETOTĀJAM ir jāizvērtē riski, kas saistīti ar mājaslapā atrodamo resursu lietošanu.
4.2. Ja kāds LIETOTĀJS ziņo, ka kāda cita LIETOTĀJA veidotais saturs ir neatbilstošs, aizskarošs vai kādā citā veidā neatbilstošs mājaslapas noteikumiem, MĒS paturam iespējas labot un dzēst informāciju. MĒS nekontrolējam LIETOTĀJU veidoto saturu un neuzņemamies par to atbildību.
4.3. Mājaslapa neuzņemas nekādas īpašumtiesības vai kontroli par LIETOTĀJU veidoto saturu. Informācijas autors publicējot informāciju (Pamācību) atbild par autortiesībām, savukārt, Mājaslapa nenodrošina LIETOTĀJU veidoto pamācību autortiesības. Tāpat arī LIETOTĀJS publicējot informāciju ir pārliecinājies, ka tā nepārkāpj Latvijas Valsts vai jebkuras citas Valsts likumdošanu.
4.4. Augšupielādējot, pārsūtot vai publicējot saturu LIETOTĀJS ir pārliecinājies, ka saturs nav konfidenciāls. Un publicējot saturu Mājaslapā LIETOTĀJS piekrīt, ka saturs var tikt pārpublicēts, labots, pārsūtīts uz citu resursu, glabāts no Mājaslapas puses atsaucoties uz Mājaslapas LIETOTĀJA lietotājvārdu.
4.5. LIETOTĀJS piekrīt, ka saturs netiek pārbaudīts, bet Mājaslapa patur tiesības (bet ne pienākumu) noraidīt vai dzēst kādu Pamācību, kas ir pieejama Mājaslapas resursos.
4.6. Mājaslapa nenes atbildību par Pamācību satura precizitāti, drošību vai kvalitāti, tāpat arī Mājaslapa nenes atbildību par kļūdām vai zaudējumiem, kas radušies lietojot LIETOTĀJU veidoto saturu.

4.7. LIETOTĀJS piekrīt, ka Mājaslapas saturs netiks pārpublicēts citos interneta resursos bez rakstiskas MŪSU atļaujas.


5.    LIETOTĀJU SISTĒMA
5.1. Mājaslapa patur tiesības jebkurā laikā dzēst kādu no LIETOTĀJIEM nepaziņojot iemeslu, tāpat arī bloķēt piekļuvi konkrētam datoram vai IP adresei.
5.2. Lietojot Mājaslapu LIETOTĀJS nedrīkst:
-    augšupielādēt, publicēt vai citādā veidā pārsūtīt informāciju, kas MUMS var likties nelikumīga, bīstama, nedroša, draudīga, rasistiska, vulgāra, varmācīga, apmelojoša, piedauzīga vai citādā viedā aizskaroša;
-    kaitēt Mājaslapas darbībai jebkādā veidā;
-    augšupielādēt, publicēt vai citādā veidā pārsūtīt informāciju, kas ir nelikumīga, konfidenciāla vai pārkāpj autortiesības;
-    augšupielādēt, publicēt vai citādā veidā pārsūtīt neapstiprinātu reklāmu, „piramīdu shēmas”, „mēstules”, „ķēžu vēstules” vai kāda cita veida uzmācošu informāciju, kas var traucēt citu LIETOTĀJU vai Mājaslapas darbībai;
-    augšupielādēt, publicēt vai citādā veidā pārsūtīt informāciju, kas satur vīrusus, vai jebkuru programmatūru, kas var kaitēt, iznīcināt vai limitēt kādas citas programmatūras vai datortehnikas darbību;
-    traucēt citu Mājaslapu lietotāju;
-    glabāt vai ievākt datus par citu LIETOTĀJU;
-    lietot jebkādu robotu, zirnekli vai citu kaitniecību aplikāciju, kas var ierobežot vai traucēt Mājaslapas darbību;
-    veidot datubāzi, kas lejupielādē kādu vai visu no Mājaslapas satura.
Ja kāds no šiem punktiem tiek pārkāpts Mājaslapa patur tiesības bloķēt LIETOTĀJAM piekļuvi bez brīdinājuma.


6.    ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANAS APLIECINĀJUMI
BEZ IZŅĒMUMIEM MĀJASLAPA ATSAKĀS NO JEBKĀDAS ATBILDĪBAS PAR SATURU, KAS TIEK AUGŠUPIELĀDĒTS, PUBLICĒTS VAI KĀDĀ CITĀ VEIDĀ PĀRSŪTĪTS MĀJASLAPĀ. LIETOJOT MĀJASLAPU JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA:
-    JŪS UZŅEMATIES PILNU ATBILDĪBU PAR MĀJASLAPAS LIETOŠANU;
-    BEZ IZŅĒMUMIEM, MĀJASLAPA NEGARANTĒ, KA MĀJASLAPA ATBILST JŪSU STANDARTIEM, KA MĀJASLAPA IR DROŠA, KA MĀJASLAPĀ ATRODAMĀ INFORMĀCIJA IR KVALITATĪVA, DROŠA UN LEGĀLA;
-    JEBKURA SATURA LIETOŠANA MĀJASLAPĀ IR JŪSU PAŠRISKS, UN JŪS UZŅEMATIES PILNU ATBILDĪBU PAR BOJĀJUMIEM, KAS SAISTĪTA AR SATURA LIETOŠANU;
-    KĀ MINĒTS IEPRIEKŠ, MĀJASLAPA NEUZŅEMAS ATBILDĪBU UN NEKONTROLĒ  LIETOTĀJU UN CITU APMEKLĒTĀJU RĪCĪBU. MĀJASLAPA VAR PĀRTRAUKT DARBĪBU NEVIENU PAR TO NEBRĪDINOT.
-    MĀJASLAPA ATSAKĀS NO JEBKĀDAS ATBILDĪBAS PAR BOJĀJUMIEM VAI IEVAINOJUMIEM, KAS RADUŠIES NO NEKVALITATĪVAS VAI NEPILNĪGAS INFORMĀCIJAS, KAS ATRODAMA MĀJASLAPAS RESURSOS.